Kontakt:

Údaje uvádzajte v písomnom styku a pri fakturácii

Úplný názov firmy:   Chladiarenská gescia spol. s r.o.
Zapísané v OR:      Okr. súd TA vložka číslo 2854T r.92
Sídlo firmy:
Jánošíkova 5
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 31 419 011
DIČ: 202 039 1054
IČ DPH: SK2020391054
Telefón: +421 33 550 30 20
Fax: +421 33 550 26 39
E-mail:  chladges@chladges.sk